top of page

Om:nord kompetanse om det vesentligeFoto fra kurs av UN Global Norway

Visjona deltar på kompetanseprogrammet i Om:nord hvor virksomhetene som deltar får kunnskap og verktøy for å prioritere, implementere og iverksette bærekraft i virksomheten.

Dette skal danne grunnlaget for å gi virksomhetene mer konkurransekraft og ruste de for fremtiden. På onsdag var rundt 20 deltakere samlet for å få nyttig kunnskap om hvordan man

kan starte arbeidet med bærekraft.

 

Kompetanseprogrammet arrangeres av UN Global Compact Norge (FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv), og består av fire fysiske workshoper som bygger på hverandre og veileder virksomheten i en stegvis prosess.


Tema som gjennomgås er:

 

  • Utarbeide en dobbel vesentlighetsanalyse for å kartlegge hvilke bærekraftsområder egen virksomhet bør prioritere for å sikre størst mulig effekt på både bærekraft og lønnsomhet.  

  • Hvordan sette ambisiøse mål for bærekraft og lage en handlingsplan for å nå målene.

  • Introduksjon til standarder for bærekraftsrapportering og grunnleggende prinsipper for god kommunikasjon om bedriftens bærekraftstiltak.

Comments


bottom of page