Kvalitet og miljøsertifisering

Kvalitet-og-miljøsertifisering---ramme.p

// ISO 9001

// ISO 14001

// HACCP

// Miljøfyrtårn

// HMS

// Kvalitetsstyring

Er du opptatt av hva du kan gjøre for miljøet vi alle er en del av, både lokalt og globalt? Er det viktig for deg at din virksomhet er tydelig på hvilke verdier dere fremmer, og at dere etterlater grønnest mulig fotavtrykk for fremtida? Eller ønsker du ganske enkelt bedre HMS- og kvalitetsstyring i bedriften?  

Visjona tilbyr rådgivningstjenester for implementering og sertifisering innen mange standarder, eksempelvis internkontrollforskriften, HMS, ISO-standarder, HACCP og Miljøfyrtårn. ISO 9001 (styringssystem for kvalitet) og ISO 14001 (standard for miljøstyring) er to av de mest kjente standardene som vi bistår med. 

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Det er et bevis på at ordningen holder høy miljøstandard og kvalitet på linje med andre internasjonale merkeordninger (EMAS og ISO 14001). Det innebærer at sertifikatet kan inngå som godkjent kontrakts- og kvalifikasjonskrav for miljøledelse når virksomheten f.eks. skal delta på anbud i andre europeiske land.

Vi kan veilede din virksomhet fram til godkjent sertifisering, samt følge opp rutiner og tiltak gjennom året fram mot revidering og resertifisering. Gjennom en sertifiseringsprosess vil vi følge opp virksomheten i arbeidet frem til sertifisering. Prosessen tar normalt 3-5 måneder, men dette avtales nærmere ved oppstart.

 

I oppstartsmøtet gjennomgår vi grunnleggende prinsipper for å bli sertifisert. Alle virksomheter må sertifiseres etter felles kriterier for byggeier eller leietaker. I tillegg gjennomgås bransjekriterier, som skal favne de vesentlige miljøaspekter i deres egen virksomhet. Sertifiseringskriteriene dekker viktige områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, hvor aktuelle temaer som matsvinn og plast er inkludert.


Du vil få tilgang til Miljøfyrtårnportalen, som er et gunstig digitalt verktøy i prosessen før, under og etter sertifisering. Her vil virksomheten årlig jobbe med en klima- og miljørapport, et smart styringsverktøy for å måle effekten av miljøarbeidet. Verktøyet hjelper også med å holde oversikt over tiltak som bør følges opp og implementeres, for kontinuerlig forbedring.


Når virksomheten er klar for sertifisering, inngås avtale med ekstern sertifisør, som skal kontrollere at virksomheten oppfyller alle kriterier, samt gjennomføre befaring. 


Etter godkjenning vil virksomheten få utstedt Miljøfyrtårn-sertifikat, som er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. 
 

 

Andre tjenester

Prosjekt-og-prosessledelse---ramme.png

Prosjekt- og prosessledelse

Som din prosjektleder identifiserer vi utfordringene og løser dem sammen med deg, fra ide til kommersialisering!

Bedrifts-og-næringsutvikling---ramme.png

Bedrifts- og næringsutvikling

Vi kartlegger behov og utarbeider strategier og forretningsplaner for din bedrift.

Rekruttering-og-HR-tjenester---ramme.png

Rekruttering og
HR-tjenester

Vi utlyser, annonserer, vurderer og tester kandidater, samt bistår under intervju og ansettelser.