top of page
Bedriftsutvikling

Bedrifts- og næringsutvikling

Bedrifts-og-næringsutvikling---ramme.png

// Finansiering

// Prosessledelse

// Prosjektledelse

// Mentoring

// Strategi

// Forretningsplan

// Styrekompetanse

Har bedriften din behov for en ny strategi? Ønsker du å sette i gang en endringsprosess? Kan du tenke deg å videreutvikle noen av produktene dine alene eller sammen med andre aktører? 

Vi bistår enkeltbedrifter, nærings- og bransjeorganisasjoner samt kommuner, med et bredt sett med tiltak som omhandler bedrifts- og næringsutvikling. 
Det innbefatter strategiprosesser, markedsavklaringer, kompetansetiltak, bedriftssamarbeid og andre innovasjons- og utviklingsprosesser. 


Målet er å skape et mer markedsrettet og lønnsomt næringsliv som ivaretar krav til miljø og bærekraft. Visjona kan være din sparringspartner og hjelpende hånd i en krevende endringsprosess. Ofte utfører vi oppdrag i samarbeid med andre fagmiljø. 
 

"Visjona har gjennom 45 år vært en viktig samarbeidspart for Alta kommune og næringslivet i Alta. Selskapet har gjennom disse årene tilført både kommune og næringsliv viktig kompetanse som bidratt til å skape et kompetent og lønnsomt næringsliv i Alta.

Jørgen Kristoffersen
Næringssjef, Alta kommune

Andre tjenester

Merkevare-og-kommunikasjon---ramme.png

Merkevare og kommunikasjon

Er din bedrift riktig skodd for markedet du skal erobre?

Vi kan lede prosessen med å utvikle merkevaren din.

Kvalitet-og-miljøsertifisering---ramme.p

Kvalitet
og miljø

Ønsker du kvalitetssikring av rutiner, prosesser og datahåndtering?

Vil du dokumentere at du har en bærekraftig bedrift?

Rekruttering-og-HR-tjenester---ramme.png

Rekruttering og
HR-tjenester

Vi utlyser, annonserer, vurderer og tester kandidater, samt bistår under intervju og ansettelser.

bottom of page