top of page
Innovasjon og FoU

Innovasjon og FoU

Innovasjon,-forskning-og-utvikling---Grafikk

// Prosessledelse

// SkatteFUNN

// Produktutvikling

// Finansiering

// Klyngeutvikling

// Kommersialisering

// Reiseliv


 

Jobber du med prosjekter som mangler et operativt bindeledd mellom næringsliv og forskningsmiljø? Mangler du kritisk ingeniørkompetanse i dine prosjekter? 

Næringsrettet forskning og teknologiutvikling er prioriterte arbeidsfelt hos oss. Visjona har lang erfaring og formell kompetanse for å lede tverrfaglige utviklingsprosjekter sammen med universitets- og forskningsmiljø, i samarbeid med utøvende fagarbeidere innen ulike fagfelt som fiskeri, mekanisk industri, bygg og anlegg og øvrige primærnæringer, men også innenfor reiseliv og IT.

Vi bistår med utvikling av prosjekter og produkter som gir nye kommersielle muligheter for kundene våre. Vi har rådgivere med lang erfaring innen produkt- og tjenesteinnovasjon - eksempelvis innen levende sjømat, kunnskapsutvikling og produktutvikling. 

Ikke alt skal lages fra bunnen av. I mange tilfeller finnes det utstyr som kan anskaffes, eller modifiseres for formålet. Vi har lang erfaring med å definere behov, utvikle forretningsmodeller og kalkyler for produksjonslinjer, identifisere og kommunisere med leverandører, gjennomføre innkjøpsprosesser samt sikre fremdrift ved igangsetting av nye industrielle prosesser.

FoU

Prosjekter - eksempler

BIM - bedre planlegging og bygging

Byggenæringen har fått et helt begrepsapparat som munner ut fra denne forkortelsen.

BygningsInformasjonsModellering er et begrep som betyr svært ulike ting for ulike aktører i prosjektene rundt om i landet. 3D-modellene tilrettelegger for effektiv kommunikasjon med brukere av framtidige bygg, vi kan plassere dem i 3D-terreng, gå inn i dem og øve lenge før bygget eksisterer.

BIM
Visualiseringssenter for BIM - UiT

Men dette er en helt annen «BIM» enn den som tilrettelegger for ressursstyring og innkjøp, prosjektledelse og byggeplasslogistikk. Helt andre deler av verktøysettet kan brukes til å optimalisere romløsninger, fundamentering, bærekonstruksjoner, og hvordan vi bygger byggene. Industrialiseringen med prefabrikasjon kan drives direkte fra pcen. Men det krever know-how.

 

Vi i Visjona har siden 2016 drevet utvikling av kompetansetilbud sammen med UiT, vi har vært prosjektledere i utvikling av universitetets BIM Samhandlingsprosess, og vi bistår nå med utvikling av BIM Samhandlingsverktøy, som setter verktøy og arbeidsprosesser i sammenheng. Vi leverer EVU-programmer sammen med universitetet, og planlegger et sett med mer spesifikke verktøykurs for de ulike aktørene langs næringskjeden, der fokus er å styrke prosessen med å utvikle gode bygg.

Visjona som kompetansemegler

I 2018-2020 hadde vi oppdraget for Finnmark fylkeskommune som kompetansemeglere for Finnmark og i 2020 - det samme for for Nord-Troms. Oppdraget gikk ut på å bidra til å koble næringsliv med forskningsmiljøer for å styrke næringsutviklingen.

Ett av virkemidlene i denne ordningen var nettverksmøter - hvor flere bedrifter fikk diskutere sine problemstillinger innenfor et tema sammen med en forsker som har dette tema som spesialområde. Nettverksmøtene har ført til utviklingsprosjekter hvor bedrifter har funnet sammen for å styrke egen bærekraft og utviklingskompetanse.

 

Visjona hadde denne rollen pga sin rike historie, og brede kunnskap i rollen som næringsutvikler. Kjennskap til forskningsmiljø og nettverk i regionene gir en slik satsing styrke- og bedriftene nyttige erfaringer med å slippe forskere inn i sine utfordringer.

"For Smart Construction Cluster har samarbeidet med Visjona vært, og er fortsatt, svært viktig. Den kompetansen de besitter, betyr mye for vår utvikling. Så gjør det heller ingenting at Visjonas ansatte er faglig sterke og ikke minst hyggelige mennesker. De bidrar til å skape tillit og trygghet i våre møter, noe som kommer både oss og våre medlemmer til gode."

Kåre Simensen
Daglig leder, Smart Construction Cluster

Andre tjenester

Starte-ny-bedrift---Grafikk

Vil du starte
en ny bedrift?

Vi hjelper deg gjennom løypa med markedsavklaring, strategiske valg og søknader!

Bedrifts-og-næringsutvikling---Grafikk

Bedrifts- og næringsutvikling

Vi kartlegger behov og utarbeider strategier og forretningsplaner for din bedrift.

Prosjekt-og-prosessledelse---Grafikk

Prosjekt- og prosessledelse

Som din prosjektleder identifiserer vi utfordringene og løser dem sammen med deg, fra ide til kommersialisering!

bottom of page