Innovasjon og FoU

Innovasjon,-forskning-og-utvikling---ram

// Prosessledelse

// Produktutvikling

// Realisering

// Nettverk

// Finansiering

// Klyngeutvikling

// Kommersialisering

// Teknologi

// Reiseliv

// IT
 

Jobber du med prosjekter som mangler et operativt bindeledd mellom næringsliv og forskningsmiljø? Mangler du kritisk ingeniørkompetanse i dine prosjekter? 

Næringsrettet forskning og teknologiutvikling er prioriterte arbeidsfelt hos oss. Visjona har lang erfaring og formell kompetanse for å lede tverrfaglige utviklingsprosjekter sammen med universitets- og forskningsmiljø, i samarbeid med utøvende fagarbeidere innen ulike fagfelt som fiskeri, mekanisk industri, bygg og anlegg og øvrige primærnæringer, men også innenfor reiseliv og IT.

Vi bistår med utvikling av prosjekter og produkter som gir nye kommersielle muligheter for kundene våre. Vi har rådgivere med lang erfaring innen produkt- og tjenesteinnovasjon - eksempelvis innen levende sjømat, kunnskapsutvikling og produktutvikling. 

Ikke alt skal lages fra bunnen av. I mange tilfeller finnes det utstyr som kan anskaffes, eller modifiseres for formålet. Vi har lang erfaring med å definere behov, utvikle forretningsmodeller og kalkyler for produksjonslinjer, identifisere og kommunisere med leverandører, gjennomføre innkjøpsprosesser samt sikre fremdrift ved igangsetting av nye industrielle prosesser.

 

Andre tjenester

Starte-ny-bedrift---ramme.png

Vil du starte
en ny bedrift?

Vi hjelper deg gjennom løypa med markedsavklaring, strategiske valg og søknader!

Bedrifts-og-næringsutvikling---ramme.png

Bedrifts- og næringsutvikling

Vi kartlegger behov og utarbeider strategier og forretningsplaner for din bedrift.

Prosjekt-og-prosessledelse---ramme.png

Prosjekt- og prosessledelse

Som din prosjektleder identifiserer vi utfordringene og løser dem sammen med deg, fra ide til kommersialisering!

Kontakt oss!

Visjona AS, Postboks 1448, 9506 Alta

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Instagram - White Circle

Foto forside: Magnus Jonas, mediaveien.no

Foto øvrige: Cecilia Emilie Johansen, frikant.no

© Visjona 2020