top of page

Ledig stilling
- Klyngekontakt Cod Cluster -

Vil du være med å forandre kysten, og bidra til mer levedyktige kystsamfunn?

IMG_8404_edited.jpg

Cod Cluster søker Klyngekontakt for torskeoppdrett  

Cod Cluster er en nasjonal innovasjonsklynge for hvitfisk som samler aktører fra fiskeri, oppdrett, industri, akademia og myndigheter. Klyngen har 100 medlemsbedrifter, med til sammen ca. 16000 medarbeidere, og har vært drevet i mange år.

 

Hovedfokuset er på torsk, sei og hyse som bærekraftige ressurser for fiskeflåten, som råstoff til fiskeforedlings- og restråstoffindustrien, og som sunn mat til verdens befolkning.  Vi søker nå klyngekontakt for torskeoppdrett, en stilling der du vil ha en sentral rolle i å koordinere og drive klyngens aktiviteter, og til å realisere klyngens mål.  

Cod Cluster tilbyr deg en samfunnsnyttig og spennende arbeidsplass

Cod Cluster har en viktig samfunnsoppgave ved å bidra med tilgang på råstoff gjennom torskeoppdrett.  Torskeoppdrett er under en positiv utvikling og det er igangsatt flere forskningsprosjekter for å styrke kunnskap og videreutvikling av næringen. Cod Cluster jobber for at næringen skal ha de beste forutsetninger for å lykkes.

Stillingen er variert og utfordrende og i et innovativt miljø der du har mulighet til å bidra til utvikling av torskeoppdrettsnæringen og hvitfisknæringen generelt.  Du vil få jobbe med de største og ledende aktørene innenfor dette feltet, og være med på nybrottsarbeid i næringen.  Jobben er selvstendig, og du vil ved å ta ansvar og plass få muligheten til å være med å forme Cod Cluster for framtida.

Vi har konkurransedyktige betingelser og et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger fra hele landet. Arbeids- og kontorsted kan være hvor som helst i Norge.

Fire torsk - Jonas Rømer Vesterålen Havbruk.jpg
CC forside.jpg

Dine arbeidsoppgaver
vil være

  • Koordinere klyngens aktiviteter 

  • Kommunikasjon og nettverksbygging 

  • Prosjektledelse 

  • Strategi og utvikling 

 

Fokuset i stillingen er på torskeoppdrett, men du vil også få andre oppgaver knyttet til hvitfisknæringen. Noe reiseaktivitet må påregnes. 

Personlige egenskaper: 

Oppgavene i stillingen innebærer at du skal jobbe for og mot medlemsbedriftene, for å verve og beholde medlemmer og gjennomføre aktiviteter og prosjekter som er attraktive for klyngens medlemmer.

 

Vi ser derfor etter deg som har gode samarbeidsevner og kan jobbe selvstendig, er fleksibel og en god problemløser. Du vil også jobbe med initiering og ledelse av utviklingsprosjekter, og vi ønsker at du er en som ikke er redd for å ta initiativ og at du er en god motivator. Personlige egenskaper vil vektlegges. 

Ønskede kvalifikasjoner

  • Vi ser etter deg som har relevant utdanning og/eller praksis, fortrinnsvis innen havbruk eller en relatert utdanning.  

  • Erfaring med prosjektledelse og koordinering av aktiviteter 

  • Gode kommunikasjons- og nettverksevner 

  • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper 

  • Flytende engelsk er en fordel 

Gruppeportrett av venner

Om Cod Cluster

Cod Cluster er en del av Norwegian Innovation Clusters som driftes av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Formålet med programmet er økt omstilling og vekst i næringslivet. Gjennom samarbeid, forskning og innovasjon skal vi bidra til helårlig aktivitet i næringa, levedyktige kystsamfunn og inntekter for nasjonen. 

 

Cod Cluster har hovedsete på Myre, og organisasjonen har to fast ansatte medarbeidere i administrasjonen. Egga Utvikling og Linken Næringshage er store bidragsytere inn i klyngearbeidet. Samarbeidet i klyngen er organisert i arbeidsområder. Hvert område består av både næringsaktører og FoU-partnere og ledes av et styringsgruppemedlem. 

Cod+Cluster+logo copy.jpg

Kontaktpersoner

Cod Cluster Maiken Johansen_edited.jpg

Cod Cluster

Maiken Johnsen,

daglig leder

maiken@codcluster.no

907 81 702

Portrett Anita Persen_edited.jpg

Visjona

Anita Persen,

leder rekruttering

anita@visjona.no

982 18 920

Søknadsfrist 12. mai 2024

bottom of page