top of page

Ymber AS søker
HR- og administrasjonsleder

Søknadsfrist 3. mai 2024

YMBER_LOGO_WHITE_DIGITAL.webp

Sentral rolle på konsernnivå

Ymber søker leder for HR og administrasjon i en nyopprettet stilling som inngår i konsernledelsen.  Som leder vil du spille en sentral rolle på konsernnivå i utviklingen av vår organisasjon gjennom blant annet kulturbygging og utvikling av rutiner, prosesser og verktøy innenfor HR. Du vil bidra til å forme personal- og lønnspolitikk, samt drive lederstøtte i et spennende og utviklingsorientert miljø.  Våre ansatte er vår viktigste ressurs, og vi vil jobbe systematisk og tett på for å skape verdens beste arbeidsplass.

Ymber - en attraktiv arbeidsplass

Ymber har vært og er en svært viktig samfunnsaktør for å utvikle infrastruktur i et stort geografisk område.  Selskapet er veldrevet, og er en av de største kompetansearbeidsplassene i regionen. Du vil inngå i ledergruppa, og sammen med oss vil du få gode utviklingsmuligheter og innflytelse på videreutviklingen av et ledende integrert kraftselskap. Arbeidsoppgavene er varierte, og du vil i stor grad kunne påvirke din egen arbeidshverdag.

Z7B_6325 1920x1080.jpg
Erling Martinsens bilde av egen hund i Reisadalen.jpg

Vi trives på jobb og nært naturen

Vi har et mangfold av kompetanse med en fin sammensetning av aldersspenn, kjønn og utdanning. Ledergruppa er veldig tilgjengelig, og bedriften kjennetegnes av korte beslutningslinjer.

 

Medarbeiderundersøkelser viser at ansatte trives på jobben, og vi samarbeider godt for å nå Ymber sine mål. Vi arrangerer sosiale aktiviteter som bidrar til et godt arbeidsmiljø, og vi hjelper tilflyttere med praktiske forhold som hjelp til å finne bolig.  

 

I Nordreisa står idrett og kultur sterkt, og er du friluftsinteressert kan Nord-Troms by på landets beste jakt- og fiskeområder.

Ymber tilbyr gode ordninger for lønn, pensjon og forsikring.  Stillingen vil ha kontorsted på vårt hovedkontor i Sørkjosen i moderne kontorlokaler.

vidar-nordli-mathisen-yJKb_4vjYwA-unsplash (1).jpg

Ønskede kvalifikasjoner
til jobben

 • Vi ser etter deg som har høyere utdanning innen eksempelvis HR, ledelse, pedagogikk, organisasjonspsykologi, jus eller andre relevante fagområder.

 • Relevant erfaring er ønskelig og kan kompensere noe for utdanningsnivå

 • Evne til strategisk tenking samtidig som du ivaretar operasjonelle HR-oppgaver

 • Gode digitale ferdigheter til bruk i utviklingsoppgaver

 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Arbeidsoppgaver du
vil få jobbe med

 • Strategisk støtte for administrerende direktør og ledergruppen

 • Utvikling av HR-system og implementering av nye digitale verktøy

 • Rekruttering, utvikling og onboarding av medarbeidere/ledere

 • Aktiv deltagelse i personalsaker

 • Tett samarbeid med tillitsvalgte, verneombud og fagorganisasjoner

 • Planlegging og gjennomføring av lønnsforhandlinger

 • Gjennomføring og analyser av medarbeiderundersøkelser

 • Personal- og kulturutvikling

Z7B_6307.jpg

Personlige egenskaper
blir viktige

Har du de riktige personlige egenskapene, vil du ha gode forutsetninger for å lykkes og trives i jobben. Vi ser etter deg som er initiativrik, og som ivrer etter å komme i gang med å gjøre Ymber til verdens beste arbeidsplass.

 

Stillingen vil innebære mye mellommenneskelig kontakt, så du må evne å skape tillit, være inkluderende og legge vekt på å bygge relasjoner. Samtidig er det viktig å ta beslutninger og kunne stå i disse.

 

Vi ønsker at du har en tydelig kommunikasjonsstil og oppfattes som rettferdig og pålitelig. I stillingen ligger det mange varierte oppgaver, så det er nødvendig med stor grad av selvledelse, og at du evner å være proaktiv med helhetlig fokus på Ymber.

edi-libedinsky-1bhp9zBPHVE-unsplash.jpg
hendrik-morkel-ySQF5oENkrw-unsplash.jpg

Vi svarer på spørsmål

Erling Martinsen,

administrerende direktør, Ymber

976 80921

Harriet Steinkjer Nystu, rekrutteringsansvarlig, Visjona

900 57035

Ymber - Bærekraftig produksjon siden 1949

Ymber konsernet består av morselskapet Ymber AS og datterselskapene Vissi AS, Ymber Produksjon AS, Ymber Fiber AS og 3net AS. Konsernet omsetter for 350 MNOK og har 75 ansatte. Ymber er leverandør av nettjenester til 9250 nettkunder og bredbånd til ca. 6 100 kunder i Nord-Troms og deler av Vest-Finnmark. Den årlige kraftproduksjonen er på 365 GWh i 8 kraftverk som dekker behovet til 18.000 husstander. Selskapets hovedkontor ligger i Sørkjosen i Nordreisa kommune.

Abstract Vann
bottom of page