top of page

Miljøfyrtårn

Visjona kan Miljøfyrtårn og ISO 14001, og har både erfaringen og kompetansen som skal til får å utvikle din virksomhet til å bli, et godt Miljøfyrtårn- eller ISO-sertifisert.

Miljøfyrtårn er en nasjonal standard, som tilbyr et konkret sertifiseringsverktøy og et effektivt miljøledelsessystem. Visjona har to drevne konsulenter, og kan bistå både små bedrifter, konsern, kommuner og fylkeskommuner i arbeidet mot å bli Miljøfyrtårn.

ISO 14001 er en internasjonal standard, som favner noe videre enn Miljøfyrtårn. Her definerer virksomheten selv hva som skal sertifiseres.

Fordeler med å være miljøsertifisert

  • Virksomheten rigger seg for å imøtekomme fremtidige utfordringer i det grønne skrifte

  • Kostnadsreduksjon gjennom bedre utnyttelse av råvarer, redusert energiforbruk og mindre avfall

  • Utvikler mål og tiltak for å forbedre egen innsats

  • Dokumenterer virksomhetens miljøengasjement og miljøarbeid

  • Styrker egen konkurransekraft, og det åpnes flere dører mot nye kunder og anbud som stiller strengere krav

  • Skaper varig positiv effekt på klima, miljø og arbeidsmiljø

Grafikk Kvalitet-og-miljøsertifisering---ramme

// ISO 9001

// ISO 14001

// HACCP

// Miljøfyrtårn

// HMS

// Kvalitetsstyring

Visona bistår

  • rådgivning gjennom hele prosessen

  • maler og verktøy som hjelper dere langt på vei

  • skreddersyr kursprogram for alle typer virksomheter

Visjona kurs - webinarer

Visjona kjører jevnlige kurs. Skreddersøm er mulig.

Neste digitale kursrekke starter 13. april
Påmelding innen 12. april:

4 møter à 1,5 timer over 8 uker

Virksomheten deltar i utgangspunktet på alle møter, og har etter fellesmøte mulighet for individuell oppfølging.

Det legges opp til at virksomheten skal være sertifiseringsklar innen kursperioden, forutsatt at man følger progresjon i kurset.

Individuell oppfølging

Det blir mulighet for alle virksomheter å få gjennomgått sine bransjespesifikke kriterier, samt generell rådgivning i henhold til kursinnhold etter hvert webinar, mellom hver kursdag. Fordeling av tidspunkt for oppfølging skjer etter hvert møte, eller ved behov. Hver virksomhet har inntil 5 timer individuell rådgivning til disposisjon.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for enkeltvirksomheter innen alle godkjente bransjer hos Miljøfyrtårn. Er du usikker på om deres virksomhet kan bli sertifisert. Se bransjer her. Virksomheter med kompleks drift og betydelig miljøpåvirkning anbefales tilpasset veiledning. Ta kontakt med kursholder om dere er i tvil.

Foto portrett Seniorrådgiver Vidar Andreassen

Vidar Andreassen

Kursholder

915 85 863 // vidar@visjona.no

Vidar er utdannet med master i bærekraftig ledelse og har solid erfaring som Miljøfyrtårn-konsulent og sertifisør. Andreassen 14 års erfaring innen klima- og miljørelatert tematikk.

Visjona kurs - webinarer
Les mer om Miljøfyrtårn

Hva er Miljøfyrtårn?

 

Miljøledelsessystem hvor virksomheter får tilgjengeliggjort konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner i den grønne omstillingen.

bottom of page