top of page

Strategiprosesser

Markedene er i endring
- strategier må oppdateres

  •  Endringer i markedet?

  • Ekspansjon/endring i markedsområde?​

Visjona bistår med prosessledelse

  • Sparringspartner

  • Forberedelser av møter

  • Styreundersøkelser

  • Lederevaluering

  • Medarbeiderundersøkelser

  • Markedsundersøkelse

  • Markedsintegrasjon

  

bottom of page