top of page

SkatteFUNN

Har du et utviklingsprosjekt som kan kvalifisere til SkatteFUNN-tilskudd?

Vi bistår med kvalifisering av prosjektet,

og med utforming av søknad til Forskningsrådet

Vi tilbyr en avtalt fastpris på oppdraget, med oversiktlige vilkår.

Som kunde hos Visjona får du

  • prosjektplan som tilfredsstiller SkatteFUNN-ordningens krav​​

  • støtte til utforming av søknad​

  • oppsett av rapporteringsrutiner for enkel sluttrapport av prosjektet​​

  • prosjektoppfølging og sluttrapportering etter avtale​​

  • rådgivning om andre ordninger som treffer ditt prosjekt bedre, om SkatteFUNN ikke er den optimale løsningen for ditt prosjekt

Vi har en suksessrate på ca. 90 % på søknader til Forskningsrådet samt andre offentlige ordninger, og en erfaringsbase som strekker seg tilbake til 1974.

River Protection takker Visjona for samarbeidet og god faglig veiledning i forbindelse med vårt innovasjonsprosjekt med utvikling av fiskefelle for fangst av pukkellaks. Arbeidet har bl.a. ledet til at vi har fått innovasjonsprosjektet finansiert av Regionalt Forskningsfond Arktis i kombinasjon med SkatteFUNN-støtte.

River Protection v/daglig leder Atle Mortensen

Les om SkatteFUNN

Hva er SkatteFUNN?

SkatteFUNN er en rettighetsbasert ordning der norske bedrifter kan søke tilskudd i form av skattefradrag til forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU). 

Hvem kan søke SkatteFUNN?

Alle norske bedrifter som har, eller planlegger å starte opp forskning- eller utviklingsprosjekter kan søke SkatteFUNN.

Hvor mye støtte kan man få igjennom ordningen?

Støttegraden er satt til 19 %, der prosjektets FoU-elementer kan få offentlig støtte.

 

Ordningene er oppad avgrenset til 25 millioner pr år, pr. organisasjon. Dette betyr at hver aktør i et samarbeidsprosjekt maksimalt kan få 4,75 millioner gjennom SkatteFUNN-ordningen pr år.

Kommersielle aktiviteter som eksempelvis salg og markedsføring av nye produkter anses ikke som FoU og vil ikke kvalifisere til støtte selv om kostnadene oppgis i prosjektbudsjettet.

Må man samarbeide med en forskningsinstitusjon?

Det korte svaret er Nei. Bedriften kan selv søke og få dekket egne kostnader innen FoU, om man kan synliggjøre at man skal gjennomføre et prosjekt som

  • Er nyttig for bedriften

  • Skiller seg fra daglig drift

  • Skal resultere i en ny vare, tjeneste eller produksjonsprosess 

  • Innebærer utfordringer som krever nye ferdigheter eller ny kunnskap

Utvikling av nye produkter og tjenester i eksisterende bedrift vil i mange tilfeller kvalifisere til støtte. Lurer du på om ditt tiltak omfattes av SkatteFUNN-ordningen, ta kontakt!

Hvordan utbetales støtten?

Tilskuddet utbetales etterskuddsvis på skatteseddelen, enten i form av et redusert skattetrekk, og/eller som utbetaling om tilskuddet overskrider bedriftens skattebeløp.

Dette forutsetter en korrekt og revisorgodkjent prosjektrapportering.

Få hjelp til å designe prosjektplan og søknad!

Våre rådgivere har lang erfaring med å strukturere prosjektplan, budsjett og søknad i prosjekter innen et stort spekter av næringer. Videre har vi lang erfaring med å finne egnede finansieringsprogrammer, eksempelvis Regionale Forskningsfond, Innovasjonsprosjekt i Næringslivet, mv. 

Ta kontakt for en uforpliktende drøfting av ditt utviklingsprosjekt, så kan våre innovasjonsrådgivere bistå med å både identifisere riktig finansieringsordning for ditt prosjekt, samt bistå med tilrettelegging for søknad.

Vi kan videre bistå med praktiske råd mht. hvordan prosjektet dokumenterer kostnader fortløpende, med mål å både utnytte innvilget tilskudd, samt unngå unødig merarbeid før sluttrapportering.

bottom of page