top of page

Visjona og UiT bistår byggebransjen med BIM

Updated: Feb 2, 2021

Det handler om digital planlegging av tomter, bygninger og byggeprosesser.


Arkitekter, tømrere, elektrikere, ingeniører, rørleggere, og alle leverandører som skal til for å ferdigstille et bygg, har mye å hente på tettere samarbeid. 3D-modeller fulle av informasjon fra mange fagområder gjør samhandlingen bedre.


Digital planlegging i forkant av og underveis i byggeprosessen fører til færre feil, mindre venting og lavere kostander. Det produseres dermed sikrere og mer funksjonelle bygg, i tillegg til at man oppnår langt bedre dokumentasjon til støtte i driftsfasen av bygget.

Siden 2016 har Visjona bistått UiT med utvikling av et kompetansetilbud på bygningsinformasjonsmodellering (BIM). Vi leverer etter- og videreutdanningsprogrammer og planlegger mer spesifikke kurs om ulike verktøy langs næringskjeden innen bygg og anlegg.


Vår kollega Bjørn Arne Føleide foreleser i faget BIM-samhandlingsprosess, der han bidrar med å øke kunnskapen hos både fremtidige ingeniører og erfarne fagfolk tilknyttet bygg- og anleggsbransjen (BAE).


Vi har bred kompetanse og erfaring innen mange fagområder, innovasjon og FoU, og kan bistå deg i dine prosjekter. Ta kontakt, så finner vi sammen en god løsning!留言


bottom of page