top of page

Sommervikarer - ressurs for produksjon og rekruttering

Bedrifter som ansetter sommervikarer knytter kontakt med unge potensielle fulltidsansatte. Dette kan bli svært viktig for fremtidig rekruttering og bedriftsutvikling. Tydelighet anbefales, slik at vikarer ved hva som forventes av de. NHO anbefaler bedriftsledere å ta godt imot LOs sommerpatrulje og å følge en huskeliste for ansettelser av sommervikarer:


1. Skriftlig avtale må inngås

2. Ikke gå under minimumsgrense for lønn

3. Feriepenger skal utbetales separat

4. Ungdom må gis skikkelig opplæring, blant annet i HMS

5. Pass på å overholde loven og eventuelt tariffavtalens arbeidstidsbegrensninger

6. Arbeidstaker har rett til pause ved lengre arbeidsdager

7. Adgangen til nattarbeid er begrenset

8. 13-15-åringer kan bare ta ”lett” arbeid

9. Sommervikarer kan også ha rett til sykepenger

10. Vær tydelig som leder


Les mer om hva NHO anbefaler for sommersesongen og vikaransettelser.


Arbeidstilsynet har en mal for en kontrakt for midlertidige ansettelser som du kan laste ned og bruke (word). Det følger også med en veiledning.


Comments


bottom of page