top of page

Det er behov for flere fagfolk

Lærling, lærer og veileder i bedrift samarbeider tett.


Emma har nå sitt første år som lærling. På bildet under ser vi henne ha oppfølgingsmøte med lærer i Barne- og ungdomsarbeid Ingrid Solvang fra Nord-Troms videregående og veileder Stine Sandvik på Høgegga barnehage, Nordreisa kommunes nye barnehage.Møte mellom lærer, lærling og veileder i bedrift.

Nord-Troms videregående skole tilbyr vekslingsmodell 1+3. Elever som har fullført grunnskolen kan bli lærlinger etter ett år på videregående skole. Samarbeid mellom bedrifter og skole om undervisning og veiledning fører til en sterk modell. Behovet hos eleven og behovet hos bedriften blir tatt hensyn til i større grad.

Emma får fagbrev etter ett år som elev og tre år som både elev og lærling. Hun får lønn etter at hun har vært lærling et halvt år.

Emma har valgt å gå såkalt «påbygg». Det vil si at hun tar ekstra teori i tillegg til det fagutdanningen hennes innebærer. Hun får dermed også studiekompetanse når hun er ferdig med videregående skole. Da kan hun gå videre på høyere utdanning etter at hun har sikret seg fagbrev. Det er også mulig på en annen måte. Du kan nemlig ta ett år studieforberedende etter at de 4 årene mot fagbrev.

Vi trenger flinke folk, selvfølgelig. Vekslingsmodellen gir bedring av kompetanse for skolen, bedriftene, kommunene – og bidrar til at folk kan bo og jobbe i vår region.

Vi i Visjona bidrar i en periode med støtte til vekslingskoordinering og arbeidslivsveiledning. Modellen i Nord-Troms er en lokal ordning som tilpasses virksomhetenes og elevenes behov.


留言


bottom of page