top of page

Styreundersøkelser

Tid for årlig gjennomgang av styrets ressurser?

Visjona tilbyr bedriftstilpassede styreundersøkelser

  • Grunnlag for å vurdere behov for utvikling av styrets kompetanse, arbeidsform mm.

  • Funnene er et verktøy for å utvikle styrets verdiskapende evner             

  • Ryddig avtalt fastpris

  • Anerkjente digitale verktøy

  • Oversiktlige rapporter med dyp innsikt

  • Bistand med presentasjon av funn

  • Forslag om utviklingstiltak

  • Bistand til styrerekruttering

bottom of page