top of page

Støtte til oppretting av kvensk språksenter i AltaDet kvenske språket har preget vårt område i lang tid, og nå gjøres en innsats for å bevare og videreutvikle bruken av kvensk språk og kultur.


Alta kommune, sammen med Alta kvenforening, har starte et arbeid for å opprette et kvensk språksenter i Alta. Det er en krevende prosess, og det ble avslag i første runde med søknad til Troms og Finnmark fylkeskommune.


Visjona deltar i den videre prosessen, og har blant annet bistått i gjennomføring av en todelt barnehageundersøkelse i Alta.


Del 1 gikk ut til foreldre med barn i barnehagene med formål å kartlegge interessen for kvensk blant foreldre.

Del 2 kartla hvor mange av Altas 26 barnehager som ønsket å tilrettelegge for et kvensk barnehagetilbud, der 4 barnehager meldte interesse.


Funnene gir godt håp for fremtiden.

Arbeidet videre har som ett av målene å finansiere oppstarten og driften av et språksenter i Alta.

NRK har laget en sak om satsingen, både på radio og på nett.

Comments


bottom of page