top of page

Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2022

Nå er søknadsportalen åpen. Har du en idé til et utviklingsprosjekt bistår vi med utforming av idé og søknad til forskningsrådet.


Utlysningen er rettet mot bedrifter, og midlene skal gå til innovasjonsprosjekter med omfattende innhold av forskning og utvikling (FoU). Søker må være registrert i det norske foretaksregisteret og ha økonomisk aktivitet i Norge. Søker må enten være en privat bedrift eller et offentlig foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter.


Minimum støttebeløp er kr. 2.000.000. Støtte gis til å dekke deler av bedriftenes kostnader ved FoU-prosjektet. Det kan søkes om støtte for inntil 50 prosent av kostnadene til bedriftene i prosjektet. Graden av støtte til bedriftens prosjektkostnader innenfor rammen på 50 prosent er avhengig av bedriftens størrelse og type FoU-aktiviteter.


Har du spørsmål, eller trenger bistand til å søke - ta kontakt med Visjona.


Comments


bottom of page