top of page

Medarbeiderundersøkelser

Ta pulsen på egen virksomhet

Visjona gir deg mulighet til å få vite hva de ansatte egentlig mener om jobben sin. Vi gir deg oppdaterte svar hvert år slik at du kan få tak i om endringer du gjør har effekt. Visjona sine undersøkelser gir deg bedre kunnskap om de ansatte, og om hva du kan gjøre for  bedre en rekke forhold. Vi gir deg grunnlag for å utvikle arbeidsmiljøet, trivselen og produktiviteten.

Medarbeiderundersøkelser bidrar til å styrke organisasjonens omdømme og tiltrekke seg de beste talentene og de beste kundene.

  • Økt medarbeidertilfredshet

  • Bedre kommunikasjon

  • Identifisering av problemer

  • Økt produktivitet

  • Bedre rekruttering og holdbarhet

bottom of page