top of page

Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni
søker kommunedirektør

Vi satser friskt der andre nøler. Vær positiv, og bli en av oss.

_02J5841.jpg
Kulturkommunen | kraftkommunen | jordbrukskommunen

Kåfjord kommune ligger i Nord-Troms og har i underkant av 2000 innbyggere. Kommunen ligger på solsiden av Lyngenfjorden og strekker seg inn mot finskegrensen. Hos oss kan du oppleve den magiske mørketida med nordlysets flammehav og den lysende midnattssolen i lyse sommernetter.

Kommunen er en stolt bærer og formidler av samisk og kvensk kultur og tradisjon. Vi er også innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk, hvor samisk og norsk er likestilte språk.

I Kåfjord er det kort avstand mellom dype fjorder, bratte fjell, innland og kyst. Her legger vi til rette for at innbyggerne kan utnytte mulighetene innen vårt mangfoldige næringsliv, som inkluderer jordbruk, turisme, naturbruk, fiske, oppdrett og anleggsvirksomhet.

 

Vi er ett folk av tre kulturer: nordmenn, samer og kvener. Vi trives både på fjellet med scooter og på ski, på fjorden med fiske og i skogen med sanking. 

 

Vårt rike kulturliv kjennetegnes av lokale tradisjoner og internasjonal oppmerksomhet. Vi samles på fiskefestival, rokkefestival, urfolksfestival, på kafé, på pub og i bygdehus. Våre sterke bånd til naboene i Nord-Troms og Nord-Finland gir oss et unikt fellesskap.

 

Nå vil vi at du skal bli en av oss.

vidar-nordli-mathisen-zEG18n1QisA-unsplash.jpg
Vi søker kommunedirektør

Kåfjord kommune ønsker en ny kommunedirektør velkommen til vår nytenkende og spenstige kommune.   Vi byr på en unik og spennende lederstilling i en flerspråklig kommune i Nord-Troms. Kåfjord kommune er proaktiv og jobber for å skape bolyst og gode levevilkår for alle innbyggerne.

christopher-burns-8KfCR12oeUM-unsplash_edited.jpg

 

En sentral rolle og et viktig bindeledd

 

Kommunedirektøren har det overordnede ansvar for kommunens virksomheter og direkte personalansvar for kommunalsjefer og ledere i staben. Din oppgave er å sikre god og effektiv drift av kommunens tjenester gjennom konstruktive prosesser og bred involvering.

 

Som kommunedirektør spiller du en sentral rolle i videreutviklingen av våre tjenestetilbud og gjennomføring av tiltak som fremmer vekst i kommunens tettsteder. Kommunedirektøren vil være en viktig pådriver for å realisere kommunens strategier og ambisjoner om å være et livskraftig og levende lokalsamfunn for alle innbyggere.

 

Kommunen skal tilrettelegge for et variert og aktivt næringsliv, samt sikre et godt livsløp for befolkningen.

 

Kommunedirektøren skal også være et naturlig og viktig bindeledd mellom kommunens medarbeidere, politikere, innbyggere, næringsliv og øvrige samarbeidspartnere.

Gode ordninger

 

  • Lønn etter avtale, gode pensjons- og forsikringsordninger

  • Seniortiltak

  • Bistand til å skaffe bolig

  • Gratis barnehageplass

  • Om ønskelig evt. kartlegge ledige stillinger for samboer/ektefelle

  • Muligheter for nedskrivning av studielån på inntil 30.000 pr. år og redusert skatt i henhold til regler for Nord-Troms

  • Samisk språkopplæring

2023-10-24 20.28.jpg
53050155620_b1e6d85abc_k_edited.png
Dine egenskaper og kvalifikasjoner

 

Du er en erfaren og omgjengelig leder med framragende kommunikasjonsferdigheter. Med innsikt, humor og tydelighet skaper du engasjement, tillit og lojalitet blant dine medarbeidere. Som vår nye kommunedirektør bør du være nytenkende og uredd, og lede utviklingsprosesser med fast hånd. Du arbeider strategisk og strukturert, men har også evnene til å endre kurs raskt når situasjonen krever det.

 

Det er viktig at du har innsikt i samfunns- og næringsutvikling, samt solid kunnskap om kommunal økonomi. Du har erfaring med, og inngående forståelse for offentlig forvaltning og samspillet mellom administrasjon og politikk.

 

Høyere utdanning og ledererfaring med dokumenterte resultater vil vektlegges sammen med personlige egenskaper.

 

Vår kommune er to-språklig, og det er derfor en fordel at du har kunnskaper om og forståelse for samisk språk og kultur, i tillegg til norsk. Under ellers like vilkår vil søkere som behersker samisk bli foretrukket.

Praktisk informasjon

  • Arbeidssted i Olderdalen

  • Alle henvendelser kan behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, og gis da adgang til å trekke søknaden, J.fr Offentleglova § 25

  • Visjona AS bistår Kåfjord kommune i rekrutteringsprosessen.

hendrik-morkel-ySQF5oENkrw-unsplash.jpg

Kontaktpersoner

BerntLyngstad+(10)+–+close_250x298.jpg

Kåfjord kommune

Bernt Lyngstad, ordfører

bernt.lyngstad@kafjord.kommune.no

Telefon 77 71 92 31 / 481 59 595

Harriet 3 med mindre hode_edited.jpg

Visjona

Harriet Steinkjer Nystu

Rekrutteringsrådgiver

harriet@visjona.no

982 18 920

Søknadsfrist
20. august 2024

bottom of page