top of page

Strategi

Det er prosessen -  ikke dokumentet

En strategi er ikke kun for ledelsen. Hele virksomheten må være med. Med en ekstern profesjonell prosessledelse får din virksomhet en løsning som passer. Dere får veiledning til å dra i samme retning. Alle må få vite hva som er mål og hvordan dere sammen skal komme dit. Dere kan få strategier som bedriften kan samle seg om. Lag strategi for lønnsomhet, salg, markedsføring, rekruttering, kundepleie, sikkerhet og annet.

Både ansatte og ledelse må ha god innsikt i virksomheten.  Visjona bistår slik at dere kan oppnå

  • forståelsle og kunnskap om omgivelsene til virksomheten og bedriftens posisjon i omgivelsene

  • kjennskap og til trender og vekstområder i bransjen  

  • posisjonen din virksomhet ønsker å ta i markedet, fornuftige mål og en ledende visjon for virksomheten

  • strategier for å nå mål, på kort og lang sikt   

  • strategier som er tilgjengelige for å fylles med aktiviteter som fører til målbare effekter

River Protection takker Visjona for samarbeidet og god faglig veiledning i forbindelse med vårt innovasjonsprosjekt med utvikling av fiskefelle for fangst av pukkellaks. Arbeidet har bl.a. ledet til at vi har fått innovasjonsprosjektet finansiert av Regionalt Forskningsfond Arktis i kombinasjon med SkatteFUNN-støtte.

River Protection v/daglig leder Atle Mortensen

ggggggggggggggggggggggg

bottom of page