top of page

Visjona på Sápmi Business Conference

Visjona har deltatt på konferansen i Kautokeino som har gått over 3 dager denne uka. Konferansen har hatt fokus på flere temaer knyttet til bærekraft, merkevarebygging, og internasjonalisering. Arrangøren, Ovvdos, har klart å sette sammen et tettpakket program med spennende og interessante foredrag som har sett på både utfordringer og muligheter for næringslivet i hele Sapmi. Budskapet fra innlederne er at det er et stort potensiale for bedrifter som våger å satse, og der samarbeid mellom bedrifter og andre miljøer trekkes frem som sentrale suksessfaktorer. Takk til arrangørene! Vi blir gjerne med neste år også.Comments


bottom of page