top of page

Visjona leder workshop om anskaffelser innen bygg, anlegg og industri i Norden

Workshopen, som ble arrangert av Business Oulo, samlet kommuner og bedrifter fra hele Nordkalotten i Oulo i begynnelsen av oktober. Problemstillingene var: Hvordan kan offentlig sektor i Sverige og Norge lære moderne anskaffelsesrett fra aktører i Finland, og på den måten bli bedre innkjøpere.

For industrien handlet det om hvordan en kan øke produktiviteten og lønnsomheten ved å effektivisere produksjonen.

For begge disse to megatrendene innen nordisk bygg og anleggsindustri ble to svært viktige tema belyst under workshopen i Oulo; organisering og finansiering av endringsprosessene.

Workshopen er en del av Interregprosjektet Digi-AEC Oulo som er eid av BusinessOulu, Norrbotten Chamber of Commerce og norske NESO. Fra Visjona deltok Bjørn Arne Føleide som for anledningen samarbeidet med den velrenommerte svenske økonomen Britta Flinkfeldt.


Bjørn Arne Føleide foredrar om endringen innen industrien.
Visjona Bjørn-Arne Føleide foredrar om endringen innen industrien.

Comments


bottom of page