Visjona er nytt medlem i Cod Cluster

Updated: Feb 2

Cod Cluster er en bedriftsklynge med Arena pro-status, og består av aktører fra hele verdikjeden i torskenæringen.


Klyngens mål er økt lønnsomhet i næringen gjennom forpliktende og målrettet samarbeid mellom næringsliv, det offentlige og FoUI-miljøene. Misjonen er helårlig virksomhet, hvor stabil råstofftilgang og leveringsdyktighet gjennom levendelagring er viktigste stikkord.


Klyngens fokusområder er:


- generell klyngeutvikling

- Råstoff og kvalitet

- Markedskompetanse

- Industrielle vilkår

- Kompetanse

- Innovasjon og teknologi


Vi er glade for å være med på å styrke torskenæringa og ser frem til å bidra!


Les mer om klyngen: www.codcluster.noKontakt oss!

Visjona AS, Postboks 1448, 9506 Alta

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Instagram - White Circle
wp-content_uploads_2017_06_Miljfyrtarn-n

Foto forside: Magnus Jonas, mediaveien.no

Foto øvrige: Cecilia Emilie Johansen, frikant.no

© Visjona 2021