top of page

Visjona er nytt medlem i Cod Cluster

Updated: Feb 2, 2021

Cod Cluster er en bedriftsklynge med Arena pro-status, og består av aktører fra hele verdikjeden i torskenæringen.


Klyngens mål er økt lønnsomhet i næringen gjennom forpliktende og målrettet samarbeid mellom næringsliv, det offentlige og FoUI-miljøene. Misjonen er helårlig virksomhet, hvor stabil råstofftilgang og leveringsdyktighet gjennom levendelagring er viktigste stikkord.


Klyngens fokusområder er:


- generell klyngeutvikling

- Råstoff og kvalitet

- Markedskompetanse

- Industrielle vilkår

- Kompetanse

- Innovasjon og teknologi


Vi er glade for å være med på å styrke torskenæringa og ser frem til å bidra!


Les mer om klyngen: www.codcluster.no


Cod Cluster Visjona torskenæring

bottom of page