top of page

Visjona er nå Miljøfyrtårn!

Updated: Jan 29, 2021Samfunnsansvar, utvikling og bærekraft har alltid vært viktige fokusområder for Visjona. For å kunne bidra ytterligere til at norske bedrifter skal kunne nå klimamålene og få en mer bærekraftig drift, har vi de siste årene sertifisert flere av våre ansatte som konsulenter innen Miljøfyrtårn. Det vil si at vi kan bistå andre virksomheter i prosessen med å oppnå sertifisering.​


Et naturlig steg for egen virksomhet har vært å selv bli sertifisert som Miljøfyrtårn, og den milepælen ble nådd i sommer! Dette ruster oss for en enda mer aktiv rolle i miljøarbeidet. Vi ønsker å bidra til at flere virksomheter i nord skal se verdien i en miljøsertifisering, slik at vi sammen kan bidra til å nå FNs bærekraftsmål.


Miljøfyrtårn skaper store ringvirkninger i miljøene og nettverkene rundt virksomheten, ved at man stiller strengere krav til leverandører, produkter og tjenester man benytter seg av. De ansatte blir blant annet svært bevisst på egen håndtering av arbeidsmiljø, avfall, energibruk, innkjøp og transport.​


De fleste Miljøfyrtårn opplever bedre lønnsomhet, økt konkurransekraft og bedre omdømme - kun ved å gjøre enkle, men nyttige grep i den daglige driften. Miljøfyrtårn er for øvrig den første nasjonale ordningen som er blitt anerkjent av EU, og er sidestilt med ISO-14001.


Visjona er også medlem av Klimapartnernettverket i Finnmark og er engasjert i Bærekraftig business i Arktis.


Sertifiserte konsulenter


Ønsker din bedrift å bli en del av løsningen på miljø- og klimaproblematikken, kan våre sertifiserte konsulenter bistå dere i prosessen. På våre nettsider kan du lese om hva vi tilbyr, og hvordan vi jobber sammen med med deg som kunde for å nå dine mål.


Er du klar for en innledende samtale, kan du nå Vidar Andreassen og Edmund Jr. Mikkelsen direkte på hhv. 91 58 58 63 og 97 59 67 59.

Comments


bottom of page