top of page

Visjona bidrar til mer bærekraftig rekefangst gjennom innovativ produktutviklingSe filmen om hvordan den nyutviklede reketeina fungerer, og hvorfor den er et viktig alternativ til trål. Stikkord er redusert bifangst, færre skader på reker, reduserte investeringer i utstyr, reduserte driftskostnader og reduserte miljøbelastning.


Utvikling av reketeina er resultat av et samarbeid mellom Møreforskning, utstyrsleverandøren Frøystad, fiskere og oss i Visjona. Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering og Innovasjon Norge.

Comments


bottom of page