top of page

Undersøkelse om lokalmat i Nord-TromsLokalmat blir mer og mer aktuelt, markedet er stort, og mulighetene er mange. Landsbymarked, Troms og Finnmark fylkeskommune, Bonde- og småbrukarlaget i Troms og Bondelaget i Nordreisa er partnere et forprosjekt som skal finne mer ut av hva som skal til for å få flere lokalmatprodukter i handelen. Visjona har prosjektledelsen.


Et av tiltakene er en spørreundersøkelse om hva folk ønsker seg av lokalmat og hvor de helst vil kjøpe den. Dette og ander spørsmål ønske vi at publikum i Nord-Troms skal svare på.
Eller scan denne QR-koden med din mobil for å komme rett til undersøkelsenComentários


bottom of page