SkatteFUNN-kurs i Alta 7. april

Vi i Visjona er opptatte av at virksomheter utvikles og at de virkemidlene som er tilgjengelige blir benyttet av næringslivet. Vi deler derfor denne invitasjonen fra Forskningsrådet til kurs i SkatteFUNN.Planlegger din bedrift å utvikle et nytt produkt eller en ny tjeneste? Eller har dere en idé om hvordan bedriften kan produsere på en smartere måte? SkatteFUNN er en skattefradragsordning for bedrifter som jobber med forsknings- og utviklingsprosjekter. Arrangør er Forskningsrådet.


I dette kurset vil du få hjelp til å forstå hvilke forsknings- og utviklingsaktiviteter som kan inngå i SkatteFUNN-prosjekter, og veiledning til en god prosjektbeskrivelse. Kurset består av en informasjonsdel og en verksted-del, der du kan jobbe med prosjektet ditt. Fagrådgivere fra Forskningsrådet er tilgjengelige for individuelle samtaler. Det forventes at de som deltar på verksted-delen bruker verktøyet Prosjektkanvas til forberedelser i forkant av kurset. Du kan laste ned maler for Prosjektkanvas under arkfanen "Forberedelser til kurset".


Målgruppe for arrangementet er bedrifter og samarbeidspartnere som planlegger FoU-prosjekter i forbindelse med utvikling av nye eller forbedrede varer, tjenester og produksjonsprosesser.


Tid og sted: 7. april kl. 12:00-16:00, Scandic Alta

Kurset er gratis, det vil bli enkel servering.

Mer informasjon og lenke for påmelding finner du her: SkatteFUNN-kurs i Alta (pameldingssystem.no)


Les mer om skattefunn her: SkatteFUNN