top of page

Miljøfyrtårn gir lønnsomhet og konkurransefortrinn!

Updated: Jan 29, 2021


Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøsertifisering for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats, og ta steget mot å bli en mer bærekraftig virksomhet.


I dag er det over 6000 sertifiserte virksomheter i Norge, både små og store bedrifter og kommuner. Miljøfyrtårn er likestilt med de internasjonale miljøstandardene ISO 14001 og EMAS, og er som den første nasjonale ordningen anerkjent av EU. Miljøfyrtårn kvalifiserer dermed som miljødokumentasjon i offentlige anbudskonkurranser både i Norge og EU.


Det å sertifisere bedriften som Miljøfyrtårn dreier seg naturligvis om verdier, ansvar og om å systematisere miljøarbeidet, men også om å oppnå lavere kostnader og økt omsetning, samt større konkurransefortrinn. Økt bevissthet rundt bærekraft, etikk og omdømme har ført til at stadig flere kunder velger bort leverandører som ikke er miljøsertifiserte, og i flere og flere offentlige anbud vil det i fremtida være krav om miljøsertifisering.


Kun et fåtall bedrifter i Finnmark er i dag miljøsertifiserte, og Visjona ønsker å bidra til at flere tar steget og realiserer tanken om å dokumentere sin innsats for miljøet. Vår kollega Vidar Andreassen er godkjent Miljøfyrtårnkonsulent og kan hjelpe din bedrift på veien frem til sertifisering.


Vi tar gjerne en prat for å se på din virksomhets situasjon og vurdere potensialet med en miljøsertifisering. Ta kontakt med oss på e-post eller telefon for et uforpliktende møte, så kan vi sammen se på hva sertifiseringen kan bety for nettopp din virksomhet!


Her kan du lese mer om hva Visjona tilbyr innen kvalitet og miljøsertifisering.
Foto: Cecilia E. Johansen, Frikant Mediedesign

コメント


bottom of page