top of page

Lakseklyngen - maskinlæring for å hindre uønsket fisk i elvene

Pukkellaks og rømt oppdrettslaks ansees som trusler mot våre ville laksestammer. Metodene som benyttes til å fjerne disse fra lakseelver er generelt svært arbeidskrevende og utøves gjerne på dugnad av elveforvalterne. Miljødirektoratet har en egen HP pukkellaks for å sette fokus på å hindre pukkellaks og rømt oppdrettslaks å gå opp i norske laksevassdrag. Her er beskrevet ulike teknikker for å bekjempe oppdrettsfisk og pukkellaks. Metodene er svært arbeidskrevende. Vårt mål er å utvikle en automatisk fiskefelle som hindrer oppgang av uønsket fisk mens ønsket fisk slippes videre. Artene identifiseres ved hjelp av bildegjenkjenning bygget på maskinlæring, eller såkalt kunstig intelligens. Et dataprogram lærers opp til å se forskjell på ulike fiskearter. Det kreves tusenvis av bildeeksempler for at dette skal bli presist nok.Foto av lysboks med kamera under vann
Fotoboks for maskinlæring. Foto: Atle Mortensen, KanAkva.


Comentários


bottom of page