top of page

Lønnsom lokalmat - bedriftsutvikling

– Lokale matserveringssteder er enormt viktige i lokalsamfunnene. De er et naturlig samlingspunkt, en arbeidsgiver og en matkulturleverandør, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).

Derfor igangsetter Sametinget bedriftsutviklingsprogram Faamoe med lokale matserveringssteder som målgruppe.


Visjona er prosjektledere og har satt sammen et team med kompetanse innen, blant annet - økonomi, lokal- og kulturkunnskap, råvarer, matproduksjon, servering og markedsføring.

Foto: Visjona

Målet med programmet er å øke lønnsomheten til lokale matserveringesteder og inspirere de til å bruke lokale kortreiste råvarer. Koronapandemien har ført til at vi er mer opptatt av kortreist og ureist mat, matsikkerhet og matproduksjon, og klima og miljø.


Vi i visjona møter dette prosjektet med entusiasme, og gleder oss til å jobbe sammen med en bred gruppe av matfolk.


Les mer om programmet på Sametingets nettside.

Commentaires


bottom of page