top of page

Vet du hvordan dine ansatte har det?

Updated: Jan 29, 2021Årsskiftet nærmer seg, og det er en fin anledning til å stoppe opp og se seg tilbake. Mange bedrifter har varetelling for å gjøre opp status på verdiene de sitter på. Selv om du ikke har et fysisk varelager, kan også din virksomhet ha nytte av en kartlegging av situasjonen for ansatte og arbeidsmiljøet.


Ved å sette en fot i bakken og evaluere året som har gått, kan du bedre forberede deg på det nye. Er virksomheten på rett kurs, eller bør det gjøres noen justeringer?


Tar du vare på virksomhetens viktigste ressurs?


Det er en nyttig øvelse å skaffe seg innsikt i virksomhetens indre liv, og å ta temperaturen på arbeidsmiljøet. Trivsel på arbeidsplassen er den mest avgjørende faktoren for hvilken arbeidsgiver vi foretrekker. Det trumfer både lønnsvilkår og ekstra goder som eksempelvis faglig utvikling eller trening i arbeidstida. De ansatte er som kjent virksomhetens viktigste ressurs, og høy turnover koster tid og penger - samtidig som det bidrar til økt uro internt.


Visjona bistår virksomheter med bl.a. kartlegging av arbeidsmiljø og lederevaluering. Flere av våre kunder har faste årlige rutiner for denne typen undersøkelser. Dette gir mulighet for tett oppfølging av de ansatte, og stiller samtidig krav til ledelsen om gjennomføring av evt. tiltak og valgt strategi, basert på konkrete tilbakemeldinger fra undersøkelsene.


Fungerer teamarbeidet optimalt?


Som et ledd i arbeidet med å ivareta og forbedre arbeidsmiljøet, kan vi anbefale å gå mer i dybden på enten alle ansatte, eller i første omgang mellomledere og øverste leder. Vi benytter sertifiserte verktøy til personlighetstesting og kartlegging av teamroller i vårt arbeid.


Ved hjelp av disse verktøyene kan organisasjonen gå mer systematisk til verks med sammensetning av teammedlemmer, utfra deres respektive egenskaper, styrker og spesialfelt.


Kanskje oppdager dere at enkelte medlemmer av teamet ikke får benyttet sine egenskaper i tilstrekkelig grad, eller at det mangler noen viktige roller i teamet? En slik innsikt er svært verdifull ved sammensetning av nye team, og vil kunne gi en bedre utnyttelse av ressursene som allerede er i organisasjonen.


Kvalitet i ansettelsesprosessen


Enten virksomheten er i vekst, eller du må erstatte en medarbeider, kan en rekrutteringprosess kreve mye av deg som leder. I første fase er det svært viktig å definere stillingen best mulig, slik at søkerne vet eksakt hva du er ute etter. Deretter bør utlysningen nå ut til flest mulig aktuelle søkere - ikke bare til dem som søker ny jobb, men også kvalifiserte personer som i utgangspunktet ikke har vurdert å bytte jobb. Er din organisasjon og stillingene attraktive, vil langt flere fatte interesse.


Markedsføring av utlysningene, og håndtering av søknadene som kommer inn, blir mer og mer vanlig å overlate til eksterne selskaper. I mer enn 11 år har Visjona utført rekrutteringsoppdrag på vegne av våre kunder, og de siste årene har vi i økende grad vært involvert i den innledende fasen. Vi bistår kunden med å utforme tekst og design av annonsene, foreslår budsjett for markedsføring, vurderer pris, format og frekvens med mediehus, samt produserer og publiserer annonser i sosiale medier.


For å ivareta personvern, datasikkerhet og god arbeidsflyt, benytter vi oss av DNV GL-godkjente verktøy for håndtering av søknader. Kunden får tilgang til nødvendige deler av informasjonen, og kan på en enkel og sikker måte delta i utvelgelsen av kandidater.


Du kan lese mer om våre tjenester på våre nettsider, eller ta direkte kontakt med oss for mer informasjon. Vi kan skreddersy en pakke som passer akkurat din virksomhet.


Kort oppsummert kan vi tilby tjenester som:


• Mederabeider-/arbeidsmiljøundersøkelser

• Lederevaluering

• Teamkartlegging

• RekrutteringFoto: Cecilia E. Johansen, Frikant Mediedesign
Comentários


bottom of page