top of page

Faamoe Lokalmat i Finnmark

I Sametingets innovasjonsprogram Faamoe finner du prosjektet Lokalmat. Her har det vært gjort en innsats for serveringsbedrifter i Finnmark. Vi har møtt engasjerte deltakere som har hjerte for lokale råvarer og teft for lønnsomhet.

Visjona har vært ansvarlig for å arrangere kurs, webinarer og workshop, for at flere av bedriftene skal kunne ta i bruk en større andel lokale råvarer på en lønnsom måte. Det har vært inspirerende og nyttige foredrag fra Magy Media om profilering og markedsføring, Trasti & Trine om råvarer og muligheter, BIOS om deres erfaringer ved bruk av lokale råvarer og fra interne krefter i Visjona om økonomi og forretningsdrift.


Det er et håp om at liknende tiltak kan gjennomføres for andre deltakere og at det blir en mulighet for oppfølging av de som allerede har deltatt. 

Faamoe betyr makt eller styrke på sørsamisk og er et bedriftsutviklingsprogram med fokus på å skape vekst og en robusthet gjennom å styrke bedriftens merkevare og øke bedriftens kunnskap om økonomistyring. Sametinget ønsker med dette å sette fokuset på de lokale matserveringstedene i Finnmark.


I Faamoe får bedriftene styrket merkevaren og økt økonomiforståelsen, samtidig som nettverket styrkes. Målet med programmet er å øke lønnsomheten til lokale matserveringssteder og inspirere de til å bruke lokale kortreiste råvarer. Koronapandemien har ført til at vi er mer opptatt av kortreist og ureist mat, matsikkerhet og matproduksjon, og klima og miljø.


De lokale matserveringsstedene har stor betydning for lokalsamfunnene og er en viktig bidragsyter i å skape bolyst.


Det er Visjona AS som driver Faamoe Lokalmat på vegne av Sametinget.

Comments


bottom of page