top of page

Endret versjon av Covid-19-kompensasjonsordningen åpnet

Fra onsdag 9. juni kan du søke om kompensasjon for perioden mars-april. Merk at det fra og med mars 2021 innføres en rekke endringer i kompensasjonsordningen som det er viktig å sette seg inn i. Det innføres blant annet et krav om at foretaket må ha underskudd i tilskuddsperioden for å kunne søke om kompensasjon, og det er ulike regler for små, mellomstore og store foretak.


I tillegg til å søke om støtte for faste uunngåelige kostnader, kan du nå også få tilskudd for tapt varelager. Dette gjelder for perioden november 2020 til april 2021, dersom virksomheten var pålagt skjenkestopp eller stengt av myndighetene. De som allerede har søkt og fått penger gjennom kompensasjonsordningen, kan sende endringssøknad for tapt varelager. Les mer her.

Comments


bottom of page